headbanner

Certifikata

Përshëndetje, ejani të konsultoheni me produktet tona!

Certifikatë për aplikimin e kontaktit me ushqimin dhe në përputhje me Rregulloren (KE) Nr. 1935/2004 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 27 Tetorit 2004.